Catàleg de Serveis

L’ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

 • Abastiment d'aigua potable

  Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

 • Arxiu Municipal

  El Servei d’Arxiu Municipal de Lluçà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal de Lluçà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.

   

 • Atenció ciutadana general

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requerixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Bascula municipal

  Servei de pesada de mercaderies per agricultors i ramaders i altres usuaris.

 • Bibliobus

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries

 • Cementiri

  Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les inhumacions/incineracions dels/de les seus/ves difunts/tes

 • Cessió d'espais

  Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, et...

 • Clavegueram

  Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

 • Ensenyament de primària

  Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 12 anys l'adquisició d'habits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la creativitat i l'esforç.

 • Escola bressol

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Horts públics

  L'ajuntament disposa de 8 parcel·es destinades a l'ús d'hort públic. Aquestes parcel·les es troben al solar de davant de l'escola, a l'altra banda del passeig.

   

 • Instal·lacions esportives

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

 • Mediació ciutadana

  Servei que s'encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i en cerca d'una solució satisfactòria per a tothom.

 • Neteja viària

  Servei que s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

 • Promoció Econòmica: Servei d'assessorament a empreses i persones emprenedores

  L'ajuntament de Lluçà, amb la resta de municipis de la comarca compta amb un servei de suport al teixit empresarial per millorar la competitivitat de les empreses del Lluçanès. Dirigit a persones emprenedores i empresàries.  

  • Suport a les empreses
  • Suport a les persones emprenedores  
  • Formació per a empreses i persones emprenedores  
  • Accions específiques pels comerços  
  • Dinamització dels PAE i altres zones industrials  
  • Antena del servei de Reempresa  
  • Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE)  
  • Informació, orientació i assistència tècnica en subvencions i ajuts   
 • Promoció Econòmica: Servei d'Ocupació

  L'ajuntament de Lluçà, amb la resta de municipis de la comarca compta amb un Servei Local d’Ocupació per a les persones que busquen feina o una millora professional. Gestió i intermediació de la borsa de treball del Lluçanès a través del Servei Local d’Ocupació inscrit a la xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.

  • Borsa de treball
  • Orientació laboral: acompanyament en la recerca de feina.
  • Sessions individuals i grupals sobre eines i tècniques de recerca de feina.
  • Itineraris personals (presencials i on-line).
  • Club de la feina.
  • Organització de formació professionalitzadora.
  • Servei d’Informació i Orientació ACREDITA’T
  • Butlletí digital de notícies sobre formació i ocupació.
  • Servei a les empreses en gestió / intermediació i difusió d’ofertes de feina
  • Difusió de les ofertes de feina.
  • Preselecció i derivació de candidatures.
  • Disseny de proves de preselecció per competències.
  • Servei de suport als ajuntaments en projectes d’ocupació i processos de selecció
  • Suport i col·laboració en projectes d’ocupació.
  • Suport en processos de selecció públics.
 • Protecció civil

  Servei que s'encarrega de planificar i executar les accions necessàries per respondre a emergències i riscos greus per a la ciutadania

Darrera actualització: 6.07.2017 | 12:40
Darrera actualització: 6.07.2017 | 12:40