Instal·lacions esportives

Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius

Línies de servei:

  • Reserva i lloguer d'espais
  • Reserva i lloguer de material esportiu
  • Organització d'activiitats esportives
  • Organització de campanyes

Persones destinatàries:

Població en general.


Cost per l'usuari:

Segons taxa aprovada zona esportiva.


Cost del servei:

https://www.seu-e.cat/web/lluca/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Àrea responsable:

Esports


Unitat responsable:

Alcaldia.


Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Presencialment a les oficines d'atenció al ciutadà, o telemàticament a www.lluca.cat (instància genèrica).


Darrera actualització: 6.09.2018 | 12:58