Ensenyament de primària

Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 12 anys l'adquisició d'habits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la creativitat i l'esforç.

Línies de servei:

  • Servei d'ensenyament
  • Servei de tutoria
  • Servei de menjador

Persones destinatàries:

Nens i nenes en edat escolar obligatòria.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

https://www.seu-e.cat/web/lluca/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Àrea responsable:

Educació


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Escola CEIP Gafarro

C.Rourets, 3

08514 Sta.Eulàlia de Puig-oriol

Tel. 938554054

e-mail: a8019861@xtec.cat


Darrera actualització: 6.09.2018 | 12:52