Horts públics

L'ajuntament disposa de 8 parcel·es destinades a l'ús d'hort públic. Aquestes parcel·les es troben al solar de davant de l'escola, a l'altra banda del passeig.

 

Aquest terreny es va adequar l'any 2014 amb l'ajut econòmic de la Diputació de Barcelona i disposen de rec.

Si esteu interessats en adquirir una parcel·la en forma de cessió temporal de manera gratuïta podeu per sol·licitud a les oficines de l'Ajuntament.

Persones destinatàries:

Població en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït