Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Població en general.

Cost per l'usuari:

Segons taxa aprovada del servei de clavegueram.

Cost del servei:

https://www.seu-e.cat/web/lluca/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis

Àrea responsable:

Brigada

Unitat responsable:

Manteniment i millora de l'entorn

És un servei obligatori:

Darrera actualització: 06.09.2018 | 12:48