Bascula municipal

Servei de pesada de mercaderies per agricultors i ramaders i altres usuaris.

Persones destinatàries:

Població en general.


Cost per l'usuari:

2,00 € per pesada.


Àrea responsable:

Manteniment i millora de l'entorn


Unitat responsable:

Brigada.