Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

Línies de servei:

  • Creació de parcs
  • Manteniment de parcs
  • Creació de jardins
  • Manteniment de jardins

Persones destinatàries:

Població en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

https://www.seu-e.cat/web/lluca/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Equip tècnic:

Brigada municipal.


Àrea responsable:

Manteniment i millora de l'entorn.


Unitat responsable:

Brigada


Darrera actualització: 6.09.2018 | 13:03