Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, et...

Línies de servei:

  • Establiment de normativa de cessió d'espais
  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions

Persones destinatàries:

Població en general.

Cost per l'usuari:

Segons taxes aprovades.

Cost del servei:

https://www.seu-e.cat/web/lluca/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis

Unitat responsable:

Alcaldia.

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Presencialment a les oficines d'atenció al ciutadà, o telemàticament a www.lluca.cat.

Darrera actualització: 06.09.2018 | 12:39