Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

 

https://www.residusosona.cat/    feu click aquí

Persones destinatàries:

Població en general.

Cost per l'usuari:

Inclòs a la taxa del servei de recollida de residus.

Cost del servei:

https://www.seu-e.cat/web/lluca/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis

Darrera actualització: 06.09.2018 | 13:09