Projecte constructiu d'eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342 Fase 2 de St.Martí d'Albars i Lluçà

Divendres, 30 d’abril de 2021

L’objecte del projecte és l’execució de les obres de millora de la seguretat viària al tram de la ctra. BV-4342 definint tècnicament i valorant econòmicament les actuacions
proposades.

L’àmbit d’actuació és el tram de la ctra. BV-4342 des del PK 0+000 a Santa Eulàlia de Puig-Oriol (Lluçà) fins al PK 3+400 al terme municipal de Sant Martí d’Albars. (FASE 2).

Es pot consultar tot el projecte sencer a l'apartat documentació.

Darrera actualització: 5.05.2021 | 14:00