Més de 50.000 euros en subvencions per oferir acollida matinal en 25 municipis

Dimecres, 11 d’octubre de 2023

Se satisfan 36 sol·licituds d’ajuntaments, ens supramunicipals i
Associacions de Famílies d’Alumnat (AFA) per desplegar mesures per
afavorir el temps per cures

25 municipis es beneficien de les subvencions d’Osona Acció Social per oferir el servei
d’acollida matinal en escoles bressol i centres educatius d’infantil i primària d’Osona i el
Lluçanès. En total, s’atenen 36 sol·licituds rebudes per part d’Associacions de Famílies
d’Alumnes (AFA), ajuntaments, i ens supramunicipals.
Es lliuraran 51.409,30 euros (un 24,7% de l’import sol·licitat) a diversos serveis d’acollida.
A l’hora de subvencionar-los s’han tingut en compte requisits com el nombre d’habitants
del municipi, la data de creació del servei, i l’aplicació de la perspectiva de gènere i
LGTBI+.
Aquestes subvencions es presten en el marc del programa Temps x Cures amb l’objectiu
de garantir la cura com a dret i ajudar als ens locals a crear, reforçar o ampliar nous
serveis per a la cura infantil com detalla la presidenta d’Osona Acció Social, Victòria
Terricabras Tarin. A més, també es facilita la conciliació familiar ja que es tracta d’un
servei que es presta, com a mínim, una hora abans de l’inici de l’horari escolar dins dels
calendari educatiu.

Facilitar el temps per cures
El programa Temps per Cures de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+
desenvolupa una nova línia de Cures i Conciliació des de l’any passat. Una iniciativa que
ha permès executar diferents actuacions per garantir la cura com a dret, donant suport als
ens locals per reforçar i ampliar la cura infantil, i crear nous serveis i projectes per afavorir
la conciliació familiar.
Al llarg del 2022, un total de 26 municipis han desenvolupat propostes com espais
d’acollida matinal, serveis de cura puntual, serveis de ludoteca o espais de joc, o casals en
període no lectius, entre d’altres. Així, un total de 1.152 infants d’Osona i el Lluçanès,
corresponents a 961 famílies, han pogut ser atesos gràcies al nou programa d’Osona
Acció Social.
Temps per Cures és possible gràcies al finançament rebut per part del Departament
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Corresponsables
(2021-2023), una nova política pública creada per la secretaria de l’Estat d’Igualtat i per a
la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.

Osona i el Lluçanès, 9 d’octubre de 2023

Darrera actualització: 11.10.2023 | 12:34