CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÚSTIES CORREUS MASIES LLUÇÀ

Dimecres, 8 de juliol de 2020 a les 00:00

 

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament regulador de les normes d’utilització privativa

de bústies per al dipòsit i recollida de la correspondència privada en terrenys d’ús públic, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÚSTIES PER AL DIPÒSIT I RECOLLIDA DE LA CORRESPONDÈNCIA PRIVADA EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC durant el termini de 20 dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Darrera actualització: 20.07.2020 | 15:40