Ajuts per a la retirada d'amiant

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 00:00

L’Agència Catalana de Residus ha obert la convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

La finalitat és fomentar la retirada d’aquests residus perillosos (generats en enderrocs, reparacions, substitucions, etc.) i procurar que aquesta s’efectuï amb les òptimes condicions, per minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció i que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

L’import de l’ajut inclou la manipulació i retirada de l’amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant), el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

El termini per presentar sol·licituds és fins a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, fins el 30 de novembre de 2020.

Podeu tramitar la vostra sol·licitud en aquest enllaç

Consulta la convocatòria i les bases aquí.

Darrera actualització: 20.07.2020 | 17:03