Ajuts de l'ICAEN per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

Divendres, 11 de desembre de 2020 a les 00:00

Benvolguts,

Com ja heu estat informats el passat dia 3 de desembre al DOGC es van publicar uns ajuts de l'ICAEN per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE). Amb aquest correu us fem arribar un resum d'aquestes subvencions i unes observacions finals de cara a l'aplicació al vostre municipi ja sigui com Ajuntament o per els privats. Dades principals:

· Beneficiaris: 

- persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública propietaris d'edificis existents

- comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge

- els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis

- les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis

- les empreses de serveis energètics

- les entitats locals

- les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

· Actuacions subvencionables i edificis a on actuar: 

- Tipus 1: Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica

- Tipus 2: Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària

- Tipus 3: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

 

- Opció A: edificis d'habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge o edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural...). Sempre i quan l'edifici sigui anterior del 2007.

- Opció B: actuacions en un o diversos habitatges o locals d'un mateix edifici considerades individualment o sobre parts d'un edifici. Sempre i quan l'edifici sigui anterior del 2007.

 

· Quantia subvenció: 

- El cost elegible màxim de les actuacions serà de 5.000.000€ (IVA exclòs) i el cost elegible mínim serà de 10.000€ (IVA exclòs)

- El percentatge de la subvenció com a mínim del 25% pel tipus 1 i 2, i del 15% pel tipus 3. Aquest percentatge es pot incrementar fins a un màxim del 30% més en funció de criteris socials i ambientals diferents per cada tipus d'actuació.

· Terminis sol·licitud i execució: 

- Des d'avui fins al 31 de juliol del 2021, però fins a acabar la dotació pressupostària, per tant, pot finalitzar abans.

- L'execució és de 18 mesos des de la data de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut, i per actuacions realitzades posteriorment de la data de sol·licitud de l'ajut.

- L'atorgament es dona per ordre d'entrada sempre que es compleixin tots els requisits, fins a l'esgotament del pressupotos.

Observacions: 

Exposades les principals dades cal tenir molt present que es demana un important nombre de documentació (certificats energètics previs a l'actuació i posterior aquesta, garantir reducció consum energia mínim del 10% amb un document emès per un tècnic competent, garantir canvi de lletra en la certificació energètica....), aquesta documentació requereix la contractació d'algun arquitecte o tècnic o consultoria per preparar tota aquesta documentació. 

Són ajuts molt interessants per aquelles actuacions que la ciutadania o algun ajuntament ja tenia previst a fer en rehabilitació o tenia previst sobre projecte, ja que les ajudes poden ser importants de fins un 25-30% però que cal una inversió mínima de 10.000€. 

És important el paper dels ajuntaments de difusió i fer arribar la ciutadania la informació d'aquests ajuts per possibles interessats.

Finalment, comentar-vos que l'ICAEN ha previst diferents jornada d'informació dels ajuts i fins i tot hi ha una presentació penjada al seu web. Podeu veure tota aquesta informació i els documents oficials publicats al següent enllaç:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/

Per qualsevol dubte al mateix enllaç hi ha un espai de dubtes, tot i així des de l'Agència Local de l'Energia ens posem a la vostra disposició per donar informació i ajudar en el cas de demanar aquests ajuts.

Atentament,

Gil Salvans Muns
Agència Local de l'Energia d'Osona

Tel. 93 883.41.32

Mòbil. 650 935 758

gsalvansm@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Darrera actualització: 11.12.2020 | 20:16