Calendari de recollida de voluminosos i servei de deixalleria 2024

Divendres, 27 d’octubre de 2023

SERVEI DE DEIXALLERIA

La resta de mesos -a partir d'abril- hi haurà servei de deixalleria mòbil. Es podran portar oli vegetal i mineral, roba i calçat, fluorescents i bombetes, piles i bateries, tòners, pintures, dissolvents, petits electrodomèstics, CD i VHS i radiografies.

DIES:

26 al 29 d’abril

24 al 27 de maig

26 al 29 de juliol

25 al 28 d’octubre

29 de novembre al 2 desembre

LLOC:

Àrea d'aportació davant el bar Nou de Santa Eulàlia

 

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

A partir d’aquest any, la recollida de residus voluminosos es farà en un contenidor on s’hi podran portar: grans electrodomèstics, mobles i andròmines, bicicletes, bastiments, piques, banyeres, radiadors, calderes, finestres, portes, testos, tubs reg, fustes i ferralla.

NO s'hi accepten la runa, els pneumàtics, fibrociment (uralita), esporga, vehicles de motor, pintures i residus que puguin resultar perillosos.

DIES:

28 de juny a l'1 de juliol

27 al 30 de setembre

27 al 30 de desembre

LLOC:

Vorera d'accés al carrer de les Figueres de Santa Eulàlia

 

Darrera actualització: 9.04.2024 | 09:05