Calendari de recollida de voluminosos i servei de deixalleria 2023

Dimecres, 22 de febrer de 2023 a les 08:00

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

A partir d’aquest any, la recollida de residus voluminosos es farà en un contenidor on s’hi podran portar: grans electrodomèstics, mobles i andròmines, bicicletes, bastiments, piques, banyeres, radiadors, calderes, finestres, portes, testos, tubs reg, fustes i ferralla.

NO s'hi accepten la runa, els pneumàtics, fibrociment (uralita), esporga, vehicles de motor, pintures i residus que puguin resultar perillosos.

DIES:

22, 23 i 24 de setembre de 2023 

27 i 28 de desembre de 2023 

LLOC: vorera d'accés al carrer de les Figueres de Santa Eulàlia

 

SERVEI DE DEIXALLERIA

La resta de mesos -a partir d'abril- hi haurà servei de deixalleria mòbil. Es podran portar oli vegetal i mineral, roba i calçat, fluorescents i bombetes, piles i bateries, tòners, pintures, dissolvents, petits electrodomèstics, CD i VHS, radiografies, i ferralla i fusta de petites dimensions.

DIES:

27, 28 i 29 d'octubre de 2023

24, 25 i 26 de novembre de 2023

LLOC: àrea d'aportació davant el bar Nou de Santa Eulàlia

 

Darrera actualització: 22.09.2023 | 09:51