Revisió ITV Vehicles agrícoles i ciclomotors

Dimarts 15/05/2018
ASSUMPTE: Revisió ITV Vehicles agrícoles i ciclomotors
DATA: 15 de maig de 2018
LLOC: Sta Eulalia de Puig-oriol. Camp de Futbol
HORARI: de 9:00h. a 13:00h.

Us informem que la nostra Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als
vehicles agrícoles (tractors i remolcs) en la data i lloc a dalt indicats.
Segons regula l'article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d'octubre (BOE núm.
275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per
als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa
d'acord a la següent freqüència:
Fins a 8 anys Exempt
De 8 a 16 anys Biennal
De més de 16 anys Anual


També us comuniquem que la nostra Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció
periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 , segons el previst per l'Ordre
IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d'entrada en vigor de
l'obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El
cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l'establert segons les tarifes d'ITV
aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de
ciclomotors es fa d'acord a la següent freqüència:
Fins a 3 anys Exempt
De més de 3 anys Biennal

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31/08/2018 14:08